Vraag van de lezer

Heeft de Europese Grondwet gevolgen voor het Nederlandse homohuwelijk? (Gerard van Ommen, Vogelenzang)

Gevolgen voor het homohuwelijk zijn er niet. Het familierecht is en blijft een zaak van de lidstaten. De Europese Unie gaat er niet over. Een lidstaat kan dus zelf beslissen of men het homohuwelijk wil toestaan of niet. In de EU kennen behalve Nederland ook België en Spanje het homohuwelijk. Andere EU-landen behoren zulke verbintenissen te erkennen, maar dat betekent niet dat er bij registratie, bijvoorbeeld ten behoeve van sociale voorzieningen, geen praktische problemen kunnen rijzen. De Unie mag zich alleen bezighouden met grensoverschrijdend familierecht. Besluitvorming daarover vereist unanimiteit. Een voorbeeld hiervan is de erkenning van de scheiding tussen een Italiaanse werknemer en een Duitse kapster.

In de EU-Grondwet wordt het verbod op discriminatie op grond van seksuele gerichtheid sterker verankerd. Bovendien krijgt het Europees Parlement medebeslissingsrecht over antidiscriminatiemaatregelen. In het bestaande verdrag heeft het Parlement op dit terrein alleen adviesrecht.

(Joop Meijnen, Europaredactie)