`Verkoop Schiphol moet onderhands'

De overheid moet de aandelen Schiphol onderhands verkopen in plaats van een beursgang.

Zal Schiphol ooit nog op de beurs komen? De plannen voor een beursgang werden vorig jaar door het kabinet aangepast tot een gedeeltelijke privatisering: de overheid moet een meerderheid in de luchthaven behouden. Nu dreigt de Tweede Kamer ook dat te blokkeren. Het CDA is wel voorstander van privatisering, maar niet via de beurs. Vier vragen aan CDA-fractiewoordvoerder Maarten Haverkamp.

Wat heeft u tegen de beurs?

,,Ik heb niets tegen de beurs, maar je moet aandelen niet zomaar over de schutting gooien. Er is vorig jaar al vastgesteld dat het toezicht op veiligheid en milieu bij Schiphol wel in regels is te vangen. Maar de economische dynamiek is niet te vatten in regels. Die moet worden gewaarborgd door het aandeelhouderschap. Dat kan je nog veel beter doen door als overheid vooraf eisen te stellen aan het dividendbeleid, het financieringsbeleid en een exit-strategie. Onder die voorwaarden kan je de aandelen veel beter veilen aan een paar partijen. Bovendien levert een veiling wellicht meer geld op.''

Hoe loyaal zijn zulke investeerders?

,,De aandeelhouders zullen zich voor langere termijn moeten committeren. Als er strategische besluiten moeten worden genomen kan je makkelijker met alle aandeelhouders om de tafel zitten in plaats van dat er honderden anonieme aandeelhouders zijn. Zo heb je meer invloed.''

Hoe moet Schiphol zijn toekomstige groei financieren. Daar was toch juist een beursgang voor nodig?

,,Daar laten we een besluit tot privatisering niet van afhangen. Dat is het belang van Schiphol. De reden voor privatisering is vooral om van het pettenprobleem af te komen van de overheid: toezichthouder, regelgever en aandeelhouder. Bovendien is maar 5 procent van de bedrijven in Nederland beursgenoteerd. Er zijn genoeg andere manieren om aan geld te komen.''

Hoe bent u tot dit voorstel gekomen?

,,Wij hebben met een aantal mensen om de tafel gezeten: ondernemers, beleggers, investeringsmaatschappijen, analisten en andere deskundigen. Met de vraag: dit is de situatie. Is er ook een andere oplossing?''

    • Jeroen Wester