`Universiteit moet opnieuw lectoren aanstellen'

Universiteiten doen er goed aan om, net als hogescholen, lectoren aan te stellen. Deze docenten kunnen een bijdrage leveren aan innovatie en kennisverspreiding op regionaal niveau. Ook op ROC's, de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, zouden lectoren benoemd moeten worden. Dat bepleit de Onderwijsraad, adviesorgaan van de regering, in een vandaag verschenen advies. Tot begin jaren '80 was lector ook een universitaire functie. Voorzitter E. d'Hondt van de verenigde universiteiten noemt het advies ,,een open deur'' en ,,een beetje wonderlijk'', omdat de universiteiten volgens hem al volop deelnemen aan regionale innovatienetwerken.