Staking onderzoek `opsluiten' mensen

De Arbeidsinspectie heeft gisteren een kort onderzoek gehouden na een melding dat het bedrijf Interlogica in Apeldoorn dagelijks de poort sluit om te voorkomen dat werknemers voor het einde van de werktijd het pand verlaten. De inspecteurs hebben vastgesteld dat er geen sprake is van gevaar voor de gezondheid van de werknemers. Het onderzoek is gisteren gestaakt. Vakbond FNV Bondgenoten had gemeld dat Interlogica op werkdagen rond 14.30 uur en tegen 17.00 uur de poorten van het parkeerterrein sluit en het elektronisch registratiesysteem voor werknemers buiten werking stelt. De directie heeft laten weten dat er maatregelen zijn genomen tegen ongeveer 20 van de 200 werknemers omdat die zich niet aan de arbeidstijden zouden hebben gehouden.