`Privacy-wetten geen belemmering'

De Nederlandse privacy-wetgeving staat de aanpak van fraude, criminelen of terrorisme niet in de weg. De roep om aanpassing van die wet om dergelijke problemen beter aan te pakken, is onjuist. Dat stelt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in het vandaag gepubliceerde jaarverslag over het jaar 2004. Volgens voorzitter Kohnstamm van het College is niet de al te strenge privacy-wetgeving een obstakel bij de aanpak van criminaliteit of terrorisme, maar gebrekkige samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties of gebrekkige kennis van de mogelijkheden die de bestaande wetten al bieden.