OR krijgt inzage in beloningen

Ondernemingen met minimaal honderd werknemers moeten aan de ondernemingsraad informatie verstrekken over de beloningen van de leden van raden van bestuur en de raden van commissarissen. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) neemt vandaag een initiatiefwetsvoorstel van die strekking van GroenLinks en het CDA over. De Geus zal zijn standpunt binnenkort voorleggen aan het kabinet.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland zijn felle tegenstanders van de initiatiefwet. Volgens de werkgevers is sprake van een inbreuk op de privacy en schendt het wetsvoorstel het Europese verdrag voor de rechten van de mens.

De ondernemingsraden krijgen geen vetorecht, de beslissingen over de beloningen van het management blijven bij de raden van commissarissen. Ook publieke instellingen zoals ziekenhuizen en universiteiten vallen onder de wet. Bedrijven geleid door directeuren-grootaandeelhouders (ondernemers die meer dan een kwart van de aandelen in hun bedrijf bezitten) zijn uitgezonderd van de wet. Om aan het privacyargument van de werkgevers tegemoet te komen zal de informatie over inkomens, bonussen en pensioenen niet tot personen herleidbaar zijn, maar geanonimiseerd worden voor de groep van directeuren of commissarissen.

Het wetsvoorstel is een initiatief geweest van het Kamerlid Harrewijn (GroenLinks) die in 2002 is overleden. Zijn partijgenoot Vendrik heeft het voorstel overgenomen en is na een aantal concessies met Verburg (CDA) tot overeenstemming gekomen zodat een Kamermeerderheid werd bereikt.

Na de recente opwinding over topinkomens bij diverse publieke bedrijven hopen de initiatiefnemers dat deze wet een rem op stijgende topinkomens vormt. ,,Van de aandeelhouders gaat geen afschrikwekkende werking uit, want de aandeelhoudersdemocratie functioneert heel bescheiden en aandeelhouders zijn niet altijd geïnteresseerd in topinkomens'', zegt Vendrik.