Negen ministers van Staat pleiten voor Grondwet

Negen ministers van Staat hebben dinsdag een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze een pleidooi houden voor de Europese Grondwet. Ze noemen de Grondwet ,,het beste resultaat waarover de lidstaten het in Europa eens konden worden. Bovendien is het een logische stap in de richting van een Europa dat meer samenwerkt waar dat mogelijk is en dat meer integreert waar dat nodig is.'' De verklaring is een initiatief van oud-minister Hans van Mierlo en ondertekend door oud-premiers Van Agt, De Jong, Kok en Lubbers en de oud-ministers Van den Broek, Van Kemenade, Van der Stoel, Toxopeus en Van Mierlo zelf. Alleen oud-minister Korthals Altes heeft niet getekend, omdat hij momenteel lid is van de onafhankelijke referendumcommissie. Ministers van Staat mengen zich maar zelden in het politieke debat. In de tekst stellen ze dat Nederland Europa nodig heeft. Ze beklemtonen dat de grondwet een compromis is en ,,dus per definitie voor bijna niemand perfect''.