Meer geld van EU voor arme landen

De landen van de Europese Unie trekken de komende vijf jaar 20 miljard euro extra uit voor armoedebestrijding.

Pagina 4