`Laat podia en musea geld kunst regelen'

De overheid en de Raad voor Cultuur moeten zich niet meer bemoeien met de kwaliteit en subsidiëring van de kunst. De podia en musea moeten de verantwoordelijkheid krijgen voor het kunstaanbod.

Dat zijn aanbevelingen van het rapport `Naar een nieuw stelsel voor cultuurfinanciering' dat het adviesbureau Boer & Croon ongevraagd heeft uitgebracht. Ook moet het kunstbudget van het rijk substantieel worden verhoogd.

Het subsidiegeld gaat in het voorstel van Boer & Croon niet langer naar de kunstinstellingen maar naar de podia. Het gevolg daarvan zou zijn dat niet langer de oordelen van Raad voor Cultuur over kwaliteit en het artistieke niveau van de kunstproducenten doorslaggevend zijn voor overheidssteun. De besluitvorming verschuift naar de directeuren van concertzalen en theaters die concerten en voorstellingen programmeren en daarmee een zo groot mogelijk publiek willen trekken.

Het rapport signaleert dat het huidige verdelingssysteem van de subsidies veel kostbare bureaucratie met zich meebrengt. Volgens Boer & Croon stimuleert het voorgestelde nieuwe stelsel de werking van vraag en aanbod in de kunst.

Ook geeft de Nederlandse overheid volgens Boer & CRoon te weinig uit aan kunst en cultuur. In Frankrijk is dat 0,9 procent van de begroting, in Nederland 0,55 procent. Nog slechter is het gesteld met de uitgaven voor cultuureducatie.

De voorstellen in het rapport van het adviesbureau Boer & Croon, dat de voorstellen vanmorgen niet wilde toelichten, komen kort voor een nota die staatssecretaris Medy van der Laan (D66, Cultuur) volgende maand naar de Tweede Kamer stuurt over een nieuwe opzet van de subsidiesystematiek.

Nu adviseert de Raad voor Cultuur elke vier jaar over de exacte verdeling van de subsidies aan kunstinstellingen. De bewindspersoon voor cultuur en de Kamer nemen die adviezen in de praktijk goeddeels over. Veel Kamerleden en ook de staatsecretaris hebben echter vraagtekens bij die procedure, waarbij krachtige lobby's uit de kunstwereld zich vaak met succes tot de Kamer richten.

Het Kamerlid Nicolien van Vroonhoven (CDA) twijfelt na de Cultuurnota van vorig jaar bovendien aan het gezag van de Raad voor Cultuur, onder voorzitterschap van Winnie Sorgdrager. Vorig jaar corrigeerde de staatssecretaris de Raad, omdat volgens haar een voorgestelde bezuinigingen van vijf procent op orkesten desastreus zou uitwerken.

Vrijdag in het Cultureel Supplement: VVD over cultuurbegroting