Kunsthal start beleggingsfonds

De Kunsthal in Rotterdam richt dit najaar met ING en Deloitte een cultureel beleggingsfonds voor particulieren op. Dit maakt Kunsthal-directeur W. Pijbes morgen bekend.

De Kunsthal, die anders dan musea geen eigen collectie heeft maar onderdak biedt aan tijdelijke exposities, is naar eigen zeggen de eerste culturele instelling die een dergelijk fonds opricht met inleg van particulieren. Met de verkoop van participaties van 10.000 en 25.000 euro hoopt de Kunsthal 250.000 euro per jaar binnen te halen in het `Kunsthal Revolving Fund'. Daarmee kan de instelling grote exposities bekostigen, zoals van Gustav Klimt en Henry Moore. Beleggers krijgen hun inleg na vijf jaar terug.

Sinds 2001 is er een vrijstelling in de vermogensrendementsheffing voor een aantal `goede doelen', zoals commanditaire vennootschappen voor scheepsbouw en films. Voor cultureel beleggen geldt dit vanaf 2004. Beleggers in een cultureel fonds genieten een fiscaal rendement van 2,5 procent (een vrijstelling van 1,2 procent vermogensrendementsheffing en een heffingskorting van 1,3 procent van het in het cultuurfonds belegde vermogen), onafhankelijk van het risico van de belegging.

    • Tracy Metz