Fiscale strop voor Versatel

Telecombedrijf Versatel is al zijn zogeheten `compensabele verliezen' kwijtgeraakt. Dit zijn verliezen uit het verleden waarmee toekomstige winsten fiscaal zijn te compenseren. Het bedrijf stelt als gevolg van de tegenvaller te overwegen het Amsterdamse hoofdkantoor naar het buitenland te verhuizen.

Oorzaak van de tegenvaller is dat de overheid afziet van het met terugwerkende kracht laten gelden van een nieuwe fiscale regeling. Of bedrijven als automatiseerder Getronics en kabelexploitant UPC, die mogelijk met dezelfde regeling te maken hadden, ook een fiscale tegenvaller hebben, wil het ministerie van Financiën niet zeggen.

De Tweede Kamer besloot gisteren tot afschaffing van het zogeheten artikel 12 van de wet op de Vennootschapsbelasting. Het verdwijnen van het artikel is goed nieuws voor onder meer Versatel, maar het bedrijf wil met terugwerkende kracht ook de fiscale gevolgen van het artikel zien verdwijnen. Een amendement van PvdA-Kamerlid Crone, dat in een afschaffing met terugwerkende kracht voorzag, kreeg geen Kamermeerderheid.

De afgelopen jaren hebben bedrijven, zoals Versatel en Getronics, hun schulden omgezet in aandelen. De oude regeling onder artikel 12, in 2001 ingesteld door toenmalig staatssecretaris Wouter Bos, zag deze conversie als het maken van winst. Hierdoor konden deze bedrijven geen gebruikmaken van compensabele verliezen.

De Tweede Kamer pastte gisteren de wet aan, maar stemde tegen de mogelijkheid voor bedrijven om alsnog hun compensabele verliezen terug te krijgen. Versatel heeft nu 115 miljoen euro aan vooruitgeschoven inkomstenbelasting op de balans staan om dit te bekostigen. Dit bedrag is nu niet meer nodig. Versatel-bestuurslid M. van der Heijden noemt het ,,niet netjes'' dat staatssecretaris Wijn nu dit ,,gevonden geld'' wil houden.

Volgens Van der Heijden wacht Versatel nu de mening van de Eerste Kamer af en daarna eventueel het oordeel van een Europese rechter. Als het bedrijf inderdaad zijn compensabele verliezen kwijt is overweegt het zijn investeringen in Nederland terug te schroeven.