Extra geld Tilburg voor popzaal 013

Popcentrum 013 in Tilburg krijgt de komende drie jaar een extra subsidie van jaarlijks 200.000 euro van de gemeente. Bovendien kan 013 rekenen op een eenmalige subsidie van 495.000 euro. De gemeente investeert verder anderhalf miljoen euro in een verbouwing van het popcentrum.

Dat heeft het college van B en W gisteravond aan de gemeenteraad voorgesteld. Volgens de woordvoerder van wethouder H. Backx (Cultuur, PvdA) staat een meerderheid van de raad achter het voorstel. 013 dankt de financiële impuls vooral aan zijn nieuwe ondernemingsplan, dat de directie opstelde nadat Berenschot de organisatie in 2003 doorlichtte.

Wethouder Backx zegt dat de gemeente ,,veel waardering'' heeft voor de wijze waarop 013 zich de eerste vijf jaar heeft ontwikkeld met een relatief lage subsidie. ,,Het popcentrum heeft laten zien dat het de kosten goed in de hand houdt. B en W hechten grote waarde aan de aantrekkingskracht en uitstraling van 013.''

Een structurele verhoging van de subsidie is volgens 013 noodzakelijk om het aantal bezoekers op peil te houden, en om een breder en veelzijdiger programma te kunnen samenstellen. Het popcentrum, dat een negatief vermogen heeft van 345.000 euro, wil niet alleen bekende artiesten in huis halen, maar ook samenwerken met andere podia in de eigen regio. 013 denkt aan een verbreding van het concertaanbod, waarbij het ook aandacht wil besteden aan de groeiende jongerenmarkt en het 35+-segment. De moderne dansmuziek zal aan bod blijven komen, en 013 wil zijn voortrekkersrol behouden voor de muzikantenscene.

Volgens directeur Guus van Hove van 013 is zijn popcentrum er ,,voor iedereen''. ,,We willen een brede schare aan bezoekers binnenkrijgen, van 5 tot pakweg 55 jaar. En we wensen onze landelijke uitstraling beslist vast te houden. We doen dat met versterkt regionaal élan. Partijen als Mundial, Theaters Tilburg en de Rock Academie zijn voor ons belangrijke partners.''

    • Guido de Vries