Excuses Verdonk voor verkeerde informatie

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) heeft vandaag haar excuses aangeboden, omdat zij de Kamer vorige week tot twee keer toe verkeerd informeerde over in Marokko gedumpte vrouwen. Zij deed dat in een spoeddebat dat GroenLinks en de PvdA hadden aangevraagd.

Verdonk informeerde de Kamer vorige week twee maal onjuist over de nationaliteit van de kinderen van vrouwen die door hun man in Marokko zijn achtergelaten. De nationaliteit is van belang, omdat dit najaar in de Kamer een motie van Kamerlid Hirsi Ali (VVD) werd aangenomen, die de minister vraagt om aan achtergelaten vrouwen met Nederlandse kinderen een verblijfsvergunning toe te kennen zodat ze kunnen terugkeren. Van tien vrouwen, van wie er acht Nederlandse kinderen hebben, kregen vier (alle met Nederlandse kinderen) een verblijfsvergunning, zes niet.

,,Ik heb nooit de Kamer bewust verkeerd willen informeren. Ik heb er alle begrip voor dat mijn fouten een verkeerde indruk hebben gemaakt'', zei Verdonk. De minister weet haar fouten aan ,,miscommunicatie''. Ze benadrukte dat ze bij het nemen van haar beslissingen over de verblijfsvergunningen zich op de juiste informatie baseerde. CDA en VVD aanvaardden de excuses van de minster, de oppositiepartijen niet. Verdonk beloofde dat zij in de kabinetsreactie op het rapport van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) over achtergelaten vrouwen de motie van Hirsi Ali mee zal nemen.