Bot `regenteske trekjes' verweten

,,Enorm schandalig.'' ,,Regenteske trekjes.'' ,,Schaatsen op glad ijs''. Minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) kreeg gisteren in de Tweede Kamer felle kritiek van alle tegenstanders van de Europese Grondwet. Bot suggereerde zondag dat mensen die de Grondwet niet begrijpen, of ,,op irrationele gronden'' willen stemmen, maar beter thuis kunnen blijven in plaats van deel te nemen aan het referendum op 1 juni.

Volgens het Kamerlid Van Bommel (SP) wil Bot aldus de opkomst ,,negatief beïnvloeden, omdat de minister daar baat bij heeft''. Van Bommel doelde op de afspraak dat wanneer de opkomst boven de 30 procent ligt, een meerderheid van de Tweede Kamer de uitslag zal overnemen, ook als die tegen is. Een ruime Kamermeerderheid is voor.

,,Echt enorm schandalig'', noemde het Kamerlid Wilders de uitlatingen van Bot. ,,Hij legt een totaal gebrek aan respect voor de kiezer aan de dag en een arrogantie van heb ik jou daar.'' LPF'er Herben beschuldigde Bot van ,,regenteske trekjes''. De kleine christelijke partijen vroegen Bot om uitleg. ,,Het lijkt mij schaatsen op glad ijs om de kiezers de maat te willen gaan nemen wat precies wel en niet meegenomen mag worden bij hun voor- of tegenstem'', zei SGP'er Van der Staaij.

Premier Balkenende toonde begrip voor de uitlatingen van zijn partijgenoot Bot. ,,Het is zijn manier om aan te geven dat je niet te gemakkelijk met je stem om moet gaan,'' zei hij in een reactie op het debatje in de Kamer. Bot zelf sprak na afloop van ,,een groot gebrek aan kennis'' bij burgers over Europa en de Grondwet. Hij wees erop dat het kabinet altijd tegen het door de Tweede Kamer uitgeschreven referendum is geweest.