Vraag van de lezer

Maakt de Europese Grondwet een eind aan voedsel dat op traditionele wijze is bereid en een karakteristieke geur en smaak heeft? (Onno de Bruin, Gouda)

De Europese Grondwet bevat op dit terrein niets nieuws. Voorwaarde voor het op de Europese markt brengen van zulke landbouwproducten en levensmiddelen is en blijft dat ze voldoen aan de afgesproken eisen van voedselveiligheid.

Die eisen kunnen wel eens op gespannen voet raken met een traditionele productiewijze. Maar daar staat Europese regelgeving (uit 1992) tegenover, die bijzondere streekproducten juist beschermt tegen namaak, zodat hun marktpositie steviger wordt.

Deze Europese wetten gaan onder andere over Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde Geografische Aanduiding (BGA). Er vallen momenteel ruim 600 landbouwproducten en voedingsmiddelen onder, waarvoor een fundamenteel verband bestaat tussen de specifieke kenmerken (kleur, textuur, smaak en dergelijke) en de geografische oorsprong. Zo staan op de BOB-lijst onder andere: balsamico (Modena), Brie de Meaux, gorgonzola (Novara), Noord-Hollandse Edammer, Jamón de Huelva en Opperdoezer Ronde. Op de BGA-lijst prijken onder andere Lübecker Marzopan, Exmoor Bleu Cheese en Münchner Bier. Momenteel loopt bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg een beroep van Duitsland en Denemarken tegen opname van Feta op de BOB-lijst.

(Joop Meijnen, Europaredactie)