Tijd om kritisch naar vwo-examen te kijken 1

Auteur Ad van Hout maakt in het artikel `Handen af van het centraal schriftelijk' (Opiniepagina, 18 mei) een aantal statements die niet geheel op waarheid berusten. Het centraal schriftelijk is niet uniek. Le Baccalauréat, het International Baccalaureate Diploma, het Abitur in, bijvoorbeeld Beieren, zijn slechts een paar voorbeelden waar een nationaal of internationaal examen wordt gebruikt als een drempel voor het vervolgonderwijs.

Selectie aan de poort en de in Nederland gebruikelijke angst voor individuen die boven het maaiveld uitsteken, hebben misschien juist geleid tot het uitblijven van (continentale) Europese Harvards, Oxfords en MIT's. Wat onder andere Erasmus Universiteit, University College beogen is een hoger succes en slagingspercentage van hun studenten. Daar is op zich niets mis mee.

De gebruikelijke vergelijking met het Angelsaksische buitenland gaat mank, omdat er in de UK en de VS bijvoorbeeld een veel groter en gevarieerder aanbod is van beurzen en andere financiële prikkels om studenten te laten studeren. Mochten de universiteiten in Nederland een selectievere weg inslaan, dan zou dit gepaard moeten gaan met het vergroten van dit aanbod.

Van Hout schrijft verder dat er een geringe voorspelbaarheid van dit soort toetsen te verwachten is. Misschien terecht, maar de meeste Britse en Amerikaanse universiteiten baseren hun toelatingsoordeel niet op zo een toets alleen, maar ook voor een groot deel op extra curriculaire prestaties van de aankomende studenten.

Het is daarom tijd eens kritisch naar het vwo-eindexamen te kijken en het in een internationale context te analyseren.

    • Dr. P. Hoeben
    • Rijnlands Lyceum Wassenaar