Oeso: groei industrielanden veel lager

De economische groei in de grote industrielanden komt dit jaar ruim lager uit dan was verwacht. De Oeso, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, raamt de groei in de dertig aangesloten landen nu op 2,6 procent. Dit staat in de Economic Outlook, het rapport dat de Oeso tweemaal per jaar opstelt over de economische vooruitzichten.

In haar vorige rapport ging de Oeso nog uit van een gemiddelde groei van 3,6 procent. Vorig jaar zwakte de economische bedrijvigheid al wat af. Begin dit jaar deed zich een opleving voor, maar die is alweer voorbij.

Later dit jaar kan de groei weer aantrekken, zij het op een bescheiden wijze. De organisatie gaat er in haar ramingen wel vanuit dat de olieprijzen niet verder stijgen.

In Nederland komt de groei dit jaar uit op een magere 0,5 procent en volgend jaar op 1,7 procent. De Oeso is daarmee een stuk minder optimistisch dan in haar vorige ramingen, die percentages opleverden van respectievelijk 1,25 en 2,25.

In de rest van dit jaar zal de export aantrekken en zal het herstel zich over een breder deel van de economie gaan uitstrekken. Voor de werkloosheid heeft dat echter nog niet veel positieve gevolgen. In 2006 zal 6,1 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zonder werk zitten. De Oeso noemde in haar vorige rapport een werkloosheidpercentage van 5. De organisatie adviseert de overheid om maatregelen te nemen teneinde de vooruitzichten voor werknemers met een lage opleiding te verbeteren.

De VS doen het dit jaar beter dan gemiddeld. De groei van de Amerikaanse economie komt dit jaar uit op 3,6 procent, maar is daarmee wel kleiner dan de 4,4 procent die vorig jaar werd geregistreerd. Ook in 2006 zal de groei met 3,3 procent wat minder zijn.

De eurozone blijft duidelijk achter. Dat komt door de hoge olieprijzen en de hoge koers van de euro, aldus de Oeso. Vooral de prestaties van Duitsland en Italië vallen tegen. In de twaalf eurolanden groeit de economie dit jaar met een gemiddelde van 1,2 procent na 1,8 procent in 2005. Het komende jaar trekt de economie iets aan, met een groei van 2 procent als gevolg.

De Oeso pleit voor een ,,betrekkelijk snelle'' renteverlaging in de eurolanden. Gezien de lage inflatie kan de groei worden gestimuleerd met een renteverlaging van 0,5 procentpunt halverwege dit jaar. Een jaar daarna moet de rente dan weer in stappen worden verhoogd. Op het ogenblik staat de eurorente op 2 procent.