Nederland kreeg bij Grondwet wat het wilde

Jan Werts heeft zijn goede geheugen op 19 mei wel erg selectief gebruikt. In de onderhandelingen voor de Grondwet was de Nederlandse prioriteit het behoud van een sterke Commissie die Europese belangen kon definiëren die uitstijgen boven nationale interessen. Inderdaad is discussie gevoerd over de wenselijkheid van een kleine, effectieve Commissie of een logger maar meer representatief college.

De Tweede Kamer was daarover verdeeld en uiteindelijk heeft Nederland samen met de Benelux-partners gekozen voor een kleinere Commissie, maar wel een waar de rotatie zal plaatsvinden op voet van gelijkheid tussen grote en kleine landen. Overigens zal dit systeem pas in 2014 ingaan, wanneer de EU waarschijnlijk 28 leden telt.

Nederland was inderdaad tegen een Europese president met uitvoerende bevoegdheden. Die komt er ook niet. De functie is teruggebracht tot die van voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders. Over het stabilisatiepact voor de euro is in de Grondwet bedongen dat de Commissie het initiatief mag nemen om lidstaten in gebreke te stellen.

De wens om God in de Grondwet op te nemen, werd in de Tweede Kamer niet breed gesteund, met name omdat onze eigen Grondwet dat ook niet doet. Wel wordt nu in artikel 52 verwezen naar onze gemeenschappelijke religieuze tradities. Nederland is zowel in de voorbereidende conventie als daarna samen met de Benelux opgetrokken.

Wij waren tevreden met het resultaat en dat zijn de meeste partijen in ons parlement ook. Onze open economie heeft alle belang bij een gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende problemen.

    • Dr. W.F. van Eekelen
    • Europese Beweging Nederland