Minister kijkt alsnog naar koop korvetten

Minister Henk Kamp (Defensie, VVD) wil nogmaals bezien of het mogelijk is om nieuwe patrouillevaartuigen voor de marine aan te schaffen.

Dat zal Kamp vanmiddag in een briefing aan de vaste Kamercommissie voor Defensie laten weten. Aanschaf van nieuwe schepen zal echter alleen mogelijk zijn als er extra fregatten worden afgestoten.

Kamp komt hiermee gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van de Kamer, die in de moties-Kortenhorst (CDA) en -Van Baalen (VVD) had aangedrongen op de verwerving van nieuwe korvetten voor taken in gebieden dicht langs de kust, zoals nabij de Antillen. Tot nu toe had minister Kamp laten weten dat onderzoek had uitgewezen dat het verwerven van nieuwe schepen te duur zou zijn.

Nu heeft Kamp besloten toch te laten uitzoeken of er mogelijkheden kunnen worden gevonden, aldus een woordvoerder van het ministerie. ,,De minister neemt de wensen van de Kamer serieus.'' Voorwaarde is wel dat er geld kan worden gevonden voor de aankopen, bijvoorbeeld door het afstoten van meer fregatten dan tot nu toe in de plannen is voorzien. Ook moet de aanschaf van kleinere patrouilleschepen leiden tot ,,een kwaliteitsverbetering van de marine'', aldus de woordvoerder.

In 2003 is besloten twee fregatten af te stoten, zodat de marine volgens de plannen straks over tien fregatten zal beschikken. Mogelijk zullen er twee of meer M-fregatten moeten worden verkocht om de aankoop van nieuwe schepen mogelijk te maken. De bedoeling is dat het ministerie nog voor de behandeling van de Defensiebegroting van 2006, dit najaar, een nieuwe nota over de toekomst van de marine naar de Kamer stuurt. Daarin zal ook zijn uitgewerkt op welke manier een eventuele aankoop van nieuwe schepen kan worden bekostigd.

De plannen voor aanschaf van patrouillevaartuigen past in de veranderende taken van de marine, die zich steeds minder richt op operaties op volle zee en steeds meer op het ondersteunen van landoperaties, dicht onder de kust. Zo is minister Kamp een voorstander van het aanschaffen van Amerikaanse kruisvluchtwapens, waarmee de marine vanaf zee doelen op land kan treffen.