Kamp bekijkt koop korvetten alsnog

Minister Kamp (Defensie, VVD) wil nogmaals bezien of het mogelijk is nieuwe marinepatrouillevaartuigen aan te schaffen. Aanschaf van zulke korvetten is alleen mogelijk als er extra fregatten worden afgestoten.

7