Geen ja en geen nee

Wat of die Grondwet inhoudt, geen idee,

Maar ik heb weinig eerbied en waardering

Voor onze rechtse burgermansregering

Die voor is en dus stem ik lekker nee.

Goed, het is niet zo'n sterke redenering

En was ik onze huidige premier

Dan deed ik er beslist mijn voordeel mee

En trok ik uit die dwarse houding lering

En zou ik zeggen dat mijn kabinet

Opeens een beter inzicht heeft gekregen

En mij derhalve steunt in mijn verzet,

Want dan moet ík mijn keus heroverwegen

En ben ik van de weeromstuit niet tegen

Maar voor de nieuwe Europese wet.

Driek van Wissen is in januari 2005 gekozen tot Dichter des Vaderlands voor de periode 2005-2008. De verkiezingen waren georganiseerd door Poetry International en NRC Handelsblad.

    • Driek van Wissen