Ga beroep van huisarts niet verkwanselen 1

De heer Keuzenkamp van Delta Lloyd beweert dat het Nederlandse huisartsenmodel internationaal niet bijzonder is (NRC Handelsblad, 20 mei). Welnu, wij kennen de Belgische huisartsenzorg van nabij en de Zweedse enigszins. In België heeft de huisarts gemiddeld 900 patiënten. De patiënt is niet ingeschreven op naam, het is niet ongewoon om met een verkouden kind de kinderarts te bezoeken, en om voor een uitstrijkje naar de gynaecoloog te gaan. De huisarts wordt per verrichting betaald. Hij werkt in concurrentie met zijn collega's en om de gunst van de patiënt te behouden, is hij Europees kampioen visiterijden en schrijft hij een veelvoud aan medicatie voor van zijn Nederlandse collega. In Zweden zijn veel huisartsen in dienstverband bij de (deel)gemeenten. Een 55-jarige Stockholmse huisarts vertelde trots dat ze al twee jaar op dezelfde plek werkte. In het verambtelijkte systeem daar is binding aan een vaste plek en daarmee aan patiënten kennelijk ongebruikelijk. Daarmee is ook de nauwe persoonlijke begeleiding van stervenden zoveel mogelijk door de eigen huisarts zoals hier gebruikelijk daar ongewoon.

Keuzenkamp vindt ook dat huisartsen niet moeten zeuren over contracten. Nog een voorbeeld: een praktijk heeft te maken met 21 verzekeraars, waarvan 11 met minder dan tien ingeschreven patiënten. De huisartsen in de regio hebben met de preferente (de grootste) verzekeraar een overeenkomst getekend en dat contract aan alle andere verzekeraars gestuurd ter tekening. De meeste verzekeraars reageren niet inhoudelijk, maar sturen hun eigen contract opnieuw ter ondertekening. Zoals het voor de huisarts ondoenlijk is met zoveel verzekeraars te onderhandelen, zo is het omgekeerd ook. Dit is een doodlopende weg. Keuzenkamp stelt dat de huisartsen dan maar ketens moeten vormen, zoals winkeliers eerder deden. Dat wordt dus een andere vorm van verambtelijking met hordes managers, reclame en holle fratsen.

Iets wat goed werkt moet je blijven aanpassen, maar niet radicaal omgooien. Het aan de commercie uitleveren van het beroepsgeheim is meer dan radicaal, dat is het fundamenteel en voor altijd verkwanselen van de kern van het beroep.

    • H. Diddens