De website

Diverse bloggers geven ook hun mening over de Europese Grondwet. De Nederlandse blogger Stephan Okhuijsen leest en becommentarieert het Verdrag in een Nederlandse (www.sargasso.nl) én Engelse variant (via www.webwereld.nl). Een Berlijnse blogger (DJ Nozem, Berlin's irregular spin) die het Nederlandse debat goed in de gaten houdt, is te vinden via http://djnozem.blogspot.com. Daarnaast hebben onder meer de SP (tegen, www.sp.nl), en staatssecretaris Nicolaï (voor, www.grondweteu.nl/weblog) eigen Grondwetlogs.