Bot: cynicus kan maar beter thuisblijven

Mensen die de Europese Grondwet niet begrijpen, maar van plan zijn er op 1 juni ,,uit cynisme'' tegen te stemmen, kunnen volgens minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) beter thuisblijven. Bot riep kiezers daartoe gisteren op na afloop van een vergadering met zijn Europese collega's in Brussel.

,,Het is niet fair of juist om op irrationele gronden maar `nee' te stemmen als mensen twijfelen. Die kiezers kunnen beter thuisblijven'', zei Bot. ,,Als je het niet weet, kun je beter ook maar niet gaan stemmen. Het gevoel van `laat ik maar nee zeggen', terwijl je niet weet welke consequenties dat heeft, is geen goede zaak. Je moet zo'n referendum wel serieus nemen.''

Indien het advies van Bot ter harte wordt genomen, beïnvloedt dat de opkomst in negatieve zin. Die zal op 1 juni een grote rol spelen omdat een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA en CDA de uitslag van het referendum zal volgen als de opkomst minimaal 30 procent is. Bot adviseert de twijfelaars niet om blanco te gaan stemmen. Blanco stemmen gelden formeel voor de uitslag als `ongeldig', maar zullen in het opkomstpercentage worden meegerekend.

Volgens de woordvoerder van Bot moeten diens woorden niet begrepen worden als een oproep niet te gaan stemmen. ,,De eerste inzet is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen `ja' gaan stemmen.'' Tweede-Kamerlid Van Baalen (VVD), zelf voorstander van de Grondwet, denkt op grond van de uitlatingen van Bot dat ,,mensen boos worden wanneer ze te horen krijgen dat ze het recht niet hebben om `nee' te stemmen''. De minister signaleerde bij andere EU-ministers van Buitenlandse Zaken verbazing over de twijfel bij de Nederlandse bevolking over de Grondwet. ,,Ze vragen mij hoe het kan dat Nederland opeens zo anti-Europees is geworden.''

Europa pagina 2

www.nrc.nl dossier Europese Grondwet