Artsen: bemiddeling onvoldoende

De huisartsen gaan niet akkoord met een voorstel van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) om een onafhankelijke commissie te laten bemiddelen bij conflicten tussen zorgverzekeraars en individuele huisartsen. De aangekondigde staking vanaf morgen gaat door.

Ruim driekwart van de huisartsen heeft aangegeven morgen, donderdag en vrijdag te zullen staken, door de praktijk te sluiten. Voor spoedeisende huisartsenzorg blijven zij bereikbaar. De huisartsen vrezen de gevolgen van de Zorgverzekeringswet die op 1 januari wordt ingevoerd. Daarin zijn de bevoegdheden van zorgverzekeraars en de financiering van huisartsen vastgelegd. De huisartsen vrezen in conflicten met zorgverzekeraars het onderspit te delven. Als huisartsen en zorgverzekeraars er nu samen niet uitkomen is de rechter de enige optie.

Als handreiking stelde minister Hoogervorst gisteren voor conflicten voor te leggen aan een arbitragecommissie. ,,De arbitragecommissie moet beoordelen of huisartsen en verzekeraars redelijk met elkaar om gaan'', zei de minister vanochtend. Volgens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de overkoepelende organisatie van patiëntenverenigingen, zijn de stakingen van de huisartsen onrechtmatig. De patiëntenfederatie ziet desondanks `om escalatie te voorkomen' af van een rechtszaak, waarmee ze heel lang heeft gedreigd. Sommige regionale patiëntenorganisaties steunen de staking wel.

De LHV stelt dat de huisartsen zich aan de wet zullen houden. Inmiddels heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziekenhuizen en ambulancediensten gevraagd rekening te houden met een grotere toeloop van patiënten en de personele bezetting daar op af te stemmen. Bij ,,onverantwoorde zorg'' wil de inspectie gebeld worden. Plaatselijk, en per ziekenhuis is beoordeeld of inzet van extra personeel noodzakelijk is. Voorzitter H. van de Pas van de vereniging van spoedeisende hulpartsen (NVSHA) zegt dat hier landelijk niets over is afgesproken. Met name de 112-meldkamers zouden extra verpleegkundigen op afroep beschikbaar hebben. ,,In het verleden is gebleken dat het met de extra drukte wel meevalt.''

ARTSENSTAKINGPagina 8