Vraag van de lezer

Dit voorjaar is onder druk van Duitsland en Frankrijk het Stabiliteits- en Groeipact versoepeld. Wat betekent dat voor de Europese Grondwet? (Mattijs Schurink, Enschede)

Het akkoord dat eind maart werd bereikt over aanpassing van het Stabiliteits- en Groeipact raakt strikt genomen de Europese Grondwet niet. In de Europese Grondwet zijn de uitgangspunten opgenomen van het pact, waarin onder meer is geregeld dat het begrotingstekort van EU-landen in beginsel niet meer dan drie procent mag zijn.

De uitgangspunten van het pact zijn overeind gebleven. Wat is aangepast, zijn de toepassingsregels. Deze maken geen deel uit van de Europese Grondwet. Ze kunnen door de Raad van Ministers (van Financiën) worden gewijzigd, mits men maar binnen de speelruimte blijft die het EU-verdrag biedt. Deze speelruimte verandert in de Europese Grondwet niet.

Voor verderstrekkende aanpassingen zou een wijziging van de Grondwet nodig zijn, die dan weer de instemming vereist van alle lidstaten. Dat was nu niet aan de orde: de doorgevoerde aanpassingen van de toepassingsregels – zowel versoepelingen als aanscherpingen – bleven volgens de EU-landen binnen de marge.

(Joop Meijnen, Europaredactie)