Vliegverbod voor Onur Air was terecht

Het tien dagen geleden opgelegde vliegverbod voor Onur Air was terecht en verdere stappen tegen de Turkse maatschappij zijn geboden. Dat heeft een Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) vanmorgen gezegd.

Een woordvoerder van IVW baseert zich op een onderzoek in Istanbul door een Nederlands-Duitse delegatie, vorige week. Over de uitkomsten daarvan had vanmiddag op het hoofdkantoor van IVW in Hoofddorp overleg plaats tussen delegaties van betrokken landen – het vliegverbod voor Onur Air geldt in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland – en een afvaardiging van het Turkse ministerie van Verkeer. De woordvoerder van IWV ging er vanochtend vanuit dat het vliegverbod niet deze week zal worden opgeheven, want het onderzoek in Istanbul gaf bevestiging van eerdere bevindingen: Onur Air heeft te vaak de regels voor verkeersveiligheid overtreden. ,,Onur Air staat sinds eind 2003 onder verscherpt toezicht. Desondanks deden zich in 2004 zes incidenten in categorie drie voor [de zwaarste categorie, red.] De incidenten van dit jaar deden de emmer overlopen.''

Professor Roland Decuypere van de Koninklijke Militaire School in Brussel heeft van Onur Air de documenten gekregen van acht incidenten die alle deze maand plaatshadden. Het ernstigste is de motorstoring van een Airbus A300 op 3 mei, vlak na vertrek van Schiphol. Volgens Decuypere is duidelijk gebleken dat de motor werd getroffen door een voorwerp van buiten af, ,,een steentje, keitje of ander klein voorwerp''. Zijn conclusie: ,,Dit kan niet verklaard worden door nalatigheid van Onur Air of de bemanning.'' De motorstoring bedreigde de vliegveiligheid, maar de bemanning handelde juist en keerde veilig terug, stelt de hoogleraar. De andere incidenten waren niet bedreigend. Daarom had IVW nooit een volledig vliegverbod mogen opleggen aan Onur Air. ,,Deze maatregel is mijns inziens totaal buiten proporties'', zegt Decuypere in zijn verslag.

IVW zegt in een reactie dat De Cuypere niet de volledige lijst van incidenten heeft gezien.