Regels kosten 1,2 mld

De uitvoering van regels van de overheid kost de Nederlandse burger jaarlijks zo'n 1,2 miljard euro. In totaal zijn burgers bovendien 112 miljoen uur per jaar kwijt aan het invullen van formulieren en het voldoen aan andere procedures. Dat concludeert minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) in het rapport `Uitkomsten nulmeting administratieve lasten voor burgers' dat hij vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is de eerste keer dat de kosten van administratieve lasten voor burgers zijn onderzocht.

Vooral de formaliteiten bij de Algemene Bijstandswet, de Wegenverkeerswet, belastingwetgeving en de Woningwet zijn de oorzaak van deze administratieve lasten. Het rapport brengt over het jaar 2002 in kaart hoeveel administratieve lasten van het rijk, de provincies en gemeenten de burgers kosten, uitgedrukt in geld en tijd. De berekende tijd betreft onder meer de tijd die de burger kwijt is aan reizen van en naar een overheidsloket of het invullen van formulieren. De kosten betreffen onder meer die van APK (autokeuring), notaris en pasfoto's .

Volgens Pechtold is een deel van die kosten onevenredig hoog. Wetten en regels hebben soms ongewenste bijeffecten en soms ,,blijken de lasten onevenredig groot in verhouding tot de lusten.'' Kwetsbare groepen als ouderen en zieken worden getroffen door een opeenstapeling aan administratieve verplichtingen. Vaak zijn die zo ingewikkeld dat sommige mensen geen gebruik maken van voorzieningen waarop ze recht hebben.