Kritisch oordeel inspectie over studiestelsel

De snelle invoering van het zogeheten bachelor/master-stelsel in het hoger onderwijs leidt tot onzekerheid bij studenten. De doorstroom van hbo-studenten naar het wetenschappelijk onderwijs schiet tekort. Met de inspraak van studenten en medewerkers is slordig omgesprongen. En Nederlandse kenmerken als aparte titels voor hbo-afgestudeerden en een eenjarige masteropleiding worden in het buitenland niet begrepen.

Dit constateert de Inspectie voor het Onderwijs in het rapport `BaMa ontkiemt', een evaluatie van de invoering van het bachelor/master-stelsel (bama). Sinds de invoering van het tweeledige bama-stelsel in het Nederlandse hoger onderwijs in september 2002, rapporteert de Inspectie jaarlijks over de stand van zaken. Staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD) zou het Inspectie-rapport vanmiddag in ontvangst nemen en doorsturen naar de Kamer. Volgens Rutte is het bama-stelsel ,,nog niet volgroeid''.

Studies aan hogescholen en universiteiten zijn sinds de invoering van het nieuwe stelsel opgeknipt in een algemene bachelorfase (veelal drie jaar) en een specialistische masterfase (veelal één jaar). Het onderwijs moet vrijwel geheel Engelstalig worden. Doel is harmonisatie van het hoger onderwijs in Europa en meer uitwisseling tussen studenten en docenten. In 2010 moet de invoering van bama in 45 landen van Europa voltooid zijn.

In Nederland is nu negentig procent van alle opleidingen in het hoger onderwijs omgezet naar het bama-stelsel. Vaak heeft die omzetting geleid tot inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs en meer keuzemogelijkheden voor studenten. De Inspectie waardeert de snelle invoering van het nieuwe stelsel, maar wijst op de tekortkomingen.

Een belangrijk punt van zorg is de doorstroming van hogeschool naar universiteit. Hbo-studenten met een bachelorsdiploma die een universitaire masteropleiding gaan volgen krijgen te maken met strenge en uiteenlopende toelatingseisen en intensieve overgangsprogramma`s, stelt de Inspectie. Dit leidt bij studenten tot grote onzekerheid en beperkt de doorstroming.

ONDERWIJS EUROPA: pagina 6