Kabinet treedt niet af bij `nee'

Het kabinet zal niet aftreden als de kiezers, ondanks de intensieve ja-campagne van het kabinet, in het referendum volgende week toch `nee' zeggen tegen de Europese Grondwet.

Dat heeft premier Balkenende gisteren verklaard op Radio 1. Volgens Balkenende is het niet nodig ,,politieke consequenties'' aan een `nee' te verbinden. Hij onderstreepte dat een ruime meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer en van de maatschappelijke organisaties, inclusief de vakbonden, voorstander zijn van de Europese Grondwet.

Zaterdag riep Balkenende tijdens een CDA-bijeenkomst de kiezer op ,,zich niet gek te laten maken'' door de opiniepeilingen. Die wijzen de afgelopen dagen op een oplopende weerzin bij de kiezer tegen de Grondwet. In een peiling van Interview NSS in opdracht van het tv-programma NOVA kwam het `nee' eind vorige week voor het eerst boven de 60 procent (63 procent tegen 37 voor `ja').

Dit weekeinde peilde onderzoeker Maurice de Hond – in opdracht van de NOS – een meerderheid van 60 procent voor een `nee'. Volgens De Hond zegt 59 procent van de ondervraagden dat het kabinet met zijn campagne een negatieve invloed heeft op de stemming. Uit het onderzoek blijkt ook een negatieve invloed op het `ja' van de recente discussie over de wisselkoers van de gulden bij de overgang naar de euro.

De negatieve peilingen leiden tot steeds meer reactie bij de leden van het kabinet. Minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) onderstreepte vanmorgen in de Volkskrant nog eens dat hij en het kabinet de Grondwet ,,een onjuist onderwerp'' vinden voor een referendum. Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) liet zich vorige week vergelijkbaar uit. Het kabinet was tegen het besluit van de Tweede Kamer om de kiezer middels dit referendum om raad te vragen. VVD-fractieleider Van Aartsen herhaalde gisteren overigens dat het referendum wel een zwaarwegend advies oplevert, maar de Kamer niet verplicht de uitslag te volgen. CDA en PvdA volgen de wens van de kiezer alleen als de opkomst minimaal 30 procent is, het CDA volgt een nee bovendien alleen als die optie 60 procent van de stemmen krijgt.