Examen doen met de pc

Zo'n 194.000 scholieren doen dit jaar mee aan de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. Scholieren mogen voor het eerst de pc gebruiken om hun antwoorden op schrift te stellen. Verder zijn woordenboeken van alle vreemde talen , een Bos-atlas en een rekenmachine toegestaan.

Vmbo-scholieren begonnen vanochtendmet een schriftelijke overhoring van de vakken metselen, schilderen en timmeren, havo-leerlingen doen economie en Duits en de vwo'ers Frans en scheikunde. Op het vmbo doen 114.000 scholieren mee, het havo telt er 47.000 en het vwo 33.000. Het centraal schriftelijk wordt op 3 juni afgerond.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) verzamelt weer de klachten van kandidaten. Dit jaar kunnen scholieren ook via internet hun beklag doen. www.eindexamen.nu

Op de website van de Citogroep staan nadat de toetsen zijn afgenomen de opgaven en de antwoorden. www.cito.nl