Dissidenten openlijk in Cuba bijeen

Voor het eerst in 46 jaar hebben dissidenten in Cuba vrijdag en zaterdag openlijk een bijeenkomst kunnen houden om over democratie en politieke verandering te praten.

Tegen alle verwachtingen in heeft het regime van Fidel Castro de bijeenkomst van de `Assemblee ter Bevordering van de Burgerlijke Maatschappij' in Havana niet verboden. Wel werden verschillende Europese politici en buitenlandse journalisten geweerd van de bijeenkomst en het land uitgezet.

De ongeveer 150 aanwezigen – onder wie prominente dissidenten als Oswaldo Paya en Marta Beatriz Roque – bekeken een videoboodschap van de Amerikaanse president George W. Bush, zo meldt de Spaanse krant El País die ter plekke was. Bush prees de inspanningen om ,,uit de schaduw van de repressie'' te stappen. Hij zei ook:,,Laten we de dag van de Cubaanse vrijheid niet afwachten, laten we eraan werken.'' De aanwezigen zouden leuzen hebben geroepen als `Weg met Fidel' en `Leve Bush'.

In verschillende commissies praatten de dissidenten over onder meer politiek, mensenrechten, gezondheid, milieu en economie. Op het einde van de bijeenkomst namen de dissidenten een resolutie. Daarin hebben ze het regime van Fidel Castro openlijk omschreven als `stalinistisch'. De dissidenten pleiten voor een overgang naar een meerpartijenstelsel. Ze vragen ook de onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen en de afschaffing van de doodstraf. De Cubaanse regering heeft niet op de resolutie gereageerd.

De bijeenkomst legde de verdeeldheid onder de Cubaanse oppositie bloot. Sommige dissidenten staan achter de harde Amerikaanse aanpak van Cuba en steunen het embargo tegen het eigen land. Anderen doen hier juist afstand van. Daarom werd er aangedrongen op eenheid en is een stuurgroep gekozen om de assemblee te leiden. Onder de leden van die groep is de econoom Marta Beatriz Roque, een van de organisatoren van de bijeenkomst. Zij was een van de 75 mensen die in maart 2003 werden gearresteerd en gevangen gezet na een actie van politieke opposanten. Roque werd later weer vrijgelaten.

In de Amerikaanse stad Miami, waar veel Cubaanse bannelingen wonen, werd enthousiast gereageerd op de bijeenkomst.