Wijn ziet weinig in afschaffen OZB

Staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) is kritisch over de commissie-Eenhoorn, die het kabinet adviseert om op termijn de onroerendezaakbelasting (OZB) af te schaffen en in plaats daarvan de gemeenten opcenten op de inkomstenbelasting te laten heffen. Volgend jaar wordt het gebruikersdeel van de OZB afgeschaft, en dat is tegen het zere been van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die vindt dat gemeenten weinig ruimte overhouden om belasting te heffen. De VNG is tevreden dat de ,,commissie-Eenhoorn de noodzaak van een groter lokaal belastinggebied erkent''. Het kabinet moet nog een standpunt innemen, maar staatssecretaris Wijn schrijft in zijn nieuwsbrief dat hij nog ,,niet overtuigd is dat we dit moeten doen''.