Webcongres: Tel centraal schriftelijk meer mee in eindcijfer

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres bogen zich over de stelling: het centraal eindexamen moet niet minder, maar juist meer meetellen voor het eindcijfer. Helemaal mee eens vond 69 procent.

Eens

Oscar Lopes Cardozo, Kortenhoef: ,,Nadat het overgangsexamen van lager naar voortgezet onderwijs was afgeschaft, is de kwaliteit van zowel het lager als het middelbaar onderwijs in elkaar gezakt. Ditzelfde gaat gebeuren als het centraal schriftelijk wordt afgeschaft. De middelbare scholen boeten aan kwaliteit in en de universiteiten ook, omdat eerst het intredepeil opgekrikt moet worden alvorens studenten aan de eigenlijke studie kunnen beginnen.''

Peter Smets, Voorburg: ,,Het centraal schriftelijk examen zorgt niet alleen voor een onafhankelijke toetsing van de kennis van leerlingen, maar zorgt er ook voor dat scholen op min of meer hetzelfde kwaliteitsniveau blijven. Scholen kunnen immers geen grote gemiddelde verschillen tussen school- en eindexamen verantwoorden.''

Heinjan Elbers, Hoogerheide: ,,Alleen als een centraal examen meer gaat meetellen, voorkom je een tweede eindexamen ofwel een toelatingsexamen bij de universiteit. Het steeds maar vergemakkelijken van het onderwijs, met inbegrip van pretpakketten, stelt te weing eisen aan leerlingen, maar ook aan leraren. Onderwijs zou gebaat zijn met de leus: strenger, dieper, beter.''

Pieter Dijkstra, Zoetermeer: ,,Door de vele stromingen in het onderwijs (vwo, gymnasium, havo, vmbo) zijn leerlingen al per prestatieniveau geselecteerd. Door centrale examens kunnen scholen wedijveren in resultaten.''

Bert Hubert, Scheveningen: ,,Het zwaarder tellen van het centraal eindexamen heeft als groot voordeel dat het decentrale schoolexamen navenant minder zwaar gaat tellen. Dat werd hoog tijd, omdat die decentrale examens te veel onderling verschilden en dus geen goed inzicht gaven in het werkelijke niveau van de eindexamenkandidaat. Bovendien geeft het decentrale schoolexamen te veel manipuleermogelijkheid voor de scholen die het niet zo goed doen.''

Simon Breider, Groningen: ,,Een centraal eindexamen meet ook iets anders: stressbestendigheid en kunnen pieken op het juiste moment. Het zijn belangrijke elementen voor het vervolg (studie en werk). Daarom moet het centrale eindexamen blijven en eventueel iets belangrijker worden gemaakt.''

Siebrand Gerbers, Vaals: ,,Schoolexamens kunnen per individu gemanipuleerd worden door de docent/examinator. Door het centrale examen kan de leerling op zijn manier studeren (alles regelmatig of alles op het laatst). Een centraal examen geeft meer de realiteit weer, hoewel ook daar door de docent samen met de bevriende gecommtiteerde tijdens een mondeling nog iets `geregeld' kan worden.''

Paul Mertens, Gouda: ,,Het vwo-eindexamen moet nationaal georganiseerd blijven om de willekeurige invloed van individuele scholen tegen te gaan op eindexamenuitkomsten en voor minstens 75 procent gaan meetellen in de eindbeoordeling. Het behaalde eindexamen is immers het studeerbewijs voor de universiteit, waar zowel het kunnen leren van feiten als abstraherend vermogen noodzakelijke eigenschappen van studenten zijn.''

Piet Buwalda, Den Haag: ,,Het vwo-diploma moet als landelijk toegangsbewijs voor universitaire studie absoluut gehandhaafd blijven en daarvoor is een centraal examen met stevige inhoud voorwaarde. Als daaraan wordt gemorreld, zal selectie aan de poort van de universiteit het onvermijdelijke resutaat zijn. Voorbeelden uit het buitenland (Griekenland) tonen aan dat dit voor de leerlingen veel belastender zou zijn dan het huidige eindexamen.''

Oneens

Vincent van Gerven, Voorburg: ,,De weging van het centraal examen zoals dat nu is geregeld, namelijk exact voor de helft, is precies goed. Een verlaging zou consequenties hebben voor de manier waarop universiteiten studenten zullen gaan selecteren, namelijk meer selectie aan de poort.''

Annet Wermers, Oldenzaal: ,,Het voordeel van het schoolonderzoek is dat het minder een momentopname is, en meer toegesneden is op het genoten onderwijs. Het voordeel van een centraal examen is dat het onafhankelijk is en dus objectiever kan zijn. Als het op drie verschillende momenten afgenomen kan worden, wordt het wat minder een momentopname.''

Holly Moors, Haren: ,,Fifty-fifty is prima, maar het moet zeker zwaar mee blijven tellen. Als het zou verschuiven naar een universitair toelatingsexamen, zou dat funest zijn voor de kwaliteit van het diploma. Het centraal examen wordt door iedere leerling gemaakt, en dat garandeert een kwaliteitswaarborg.''

Heleen Peeters, Amsterdam: ,,Centrale eindexamens zijn voornamelijk kennistoetsing – hoe hoog de lat ook ligt. Voor een succesvolle universitaire carrière is echter meer nodig: kritische instelling, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, wetenschappelijke interesse enz. Dergelijke persoonskenmerken kunnen in de loop van het (laatste jaar van het) schoolcurriculum vastgesteld worden.''

Hennie van IJzerloo, Hilversum: ,,Juist het evenwicht tussen de schoolexamens en het centraal schriftelijk doet recht aan zowel de zeeffunctie als aan de permanente toetsing tijdens de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het lijkt me zaak dat we het systeem nu eerst tot wasdom laten komen, voordat we weer gaan wijzigen.''

Sjef van Grinsven, Bergen op Zoom: ,,Heb zelf veertig jaar in het onderwijs gewerkt. Als school en personeel hun verantwoordelijkheid kennen, is na vier of zes jaar niemand beter in staat de kwaliteiten van hun leerlingen te kennen dan de desbetreffende school. Om bij verdere studie succes te hebben, spelen zoveel factoren een rol die echt niet in enkele examendagen bekeken kunnen worden.''