Vrijwilliger 2

Wat ben ik het hartgrondig eens met mevrouw Riek ter Riele dat de regering wel roept dat er meer vrijwilligerswerk moet komen, maar dat ze werkelijk niet weten wat dat inhoudt. De regering en de Kamerleden hebben zelf helemaal geen tijd voor vrijwilligerswerk. Bovendien is het regeringsbeleid tegenstrijdig. Iedereen moet gaan werken en dan liefst nog ook na zijn 65ste. Maar mensen die werken hebben geen tijd voor vrijwilligerswerk of mantelzorg en de oma's en opa's hebben ook geen tijd want zij moeten babysitten bij hun werkende kinderen. De vraag is ook wie er dan straks voor die opa en oma moet zorgen als zij hoogbejaard zijn, want hun kinderen werken dan nog steeds of moeten dan bij hun eigen kleinkinderen babysitten. En daarbovenop wordt er dan nog bezuinigd op de subsidies voor vrijwilligersorganisaties. Ik zelf doe geen vrijwilligerswerk, maar ik heb enorme waardering voor degenen die dat wel doen.

    • Elle Scholtens-Habets