Vraag van de lezer

Wat gebeurt er met onze monarchie als de Europese Grondwet doorgaat? (Nellie Schrama, Amsterdam)

Er verandert niets. In de Europese Grondwet staat: de Europese Unie ,,eerbiedigt [de] politieke en constitutionele basisstructuren'' en ,,de essentiële staatsfuncties'' van de lidstaten (art. I-5).

Het Koninkrijk der Nederlanden blijft dus wat het is: een constitutionele monarchie. Het koningschap steunt op de Nederlandse Grondwet en de positie van de koning is daarin geregeld.

Alleen een beslissing van het Nederlandse parlement of een staatsgreep kan hierin verandering brengen. Dat geldt ook voor de zes andere EU-landen waar een een koning(in) of groothertog aan het hoofd staat: België, Denemarken, Groot-Brittannië, Luxemburg, Spanje en Zweden.

Ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum zei Beatrix eind vorige maand in een tv-vraaggesprek over haar eigen positie in een verenigd Europa: ,,Misschien houdt het wel op. Wordt de monarchie gewoon afgeschaft. Anderzijds kun je je ook voorstellen dat het koningschap juist meer nog een symbool wordt van de eigen identiteit van een land en dat er ook meer behoefte is om die eigenheid in een bepaalde vorm gestalte te geven.''

(Joop Meijnen, Europaredactie)