Volksinitiatief

Boekverkoper Wybe Langeveld uit Amsterdam is aan het folderen voor de Europese Grondwet, maar dat niet alleen. Naast de folder van GroenLinks, waarvan hij lid is, overhandigt hij passanten op straat ook een handtekeningenlijst. Met hun handtekening steunen burgers het verzoek aan de Europese Commissie om transporten van dieren door Europa die langer dan acht uur duren te verbieden.

Het is, voor zover bekend, het eerste volksinitiatief dat in de Europese Unie wordt gehouden, en waartoe de Europese Grondwet de mogelijkheid biedt. Het initiatief komt van dierenactivisten en de Europese Groene Partij in oprichting. Het moet een einde maken aan, in de ogen van de activisten, dier-onterende taferelen waarbij bijvoorbeeld biggen dagenlang in hete vrachtauto's door Europa worden gesleept.

Langeveld verwacht het nodige van het initiatief. ,,Ik weet dat het verzoek aan de Europese Commissie niet bindend is. Toch zal die er niet helemaal omheen kunnen, als er eenmaal 1 miljoen handtekeningen zijn verzameld. Alleen al om negatieve publiciteit te voorkomen, zal de Commissie iets moeten doen.'' Eigenlijk is hij juist blij dat een verzoek van 1 miljoen burgers niet meteen moet worden overgenomen door de Europese Commissie. Langeveld: ,,Stel je voor dat er 1 miljoen handtekeningen onder een verzoek voor invoering van de doodstraf binnen de Unie staan...''