Raar soort solidariteit

Volgens u brengt de backservice in de eindloonregeling voor een pensioenfonds onverwachte kosten met zich mee. Werknemers en werkgevers betalen die premies toch zelf? Daarom begrijp ik ook niet waarom u de backservice ,,een raar soort solidariteit'' noemt. Vindt u niet dat jongeren solidair moeten zijn met ouderen?

(E.W.)

Bij eindloonregelingen is het pensioen gebaseerd op het laatste loon. Salarisverhogingen zijn van directe invloed op het pensioen. Het fonds doet alsof er door werkgever en werknemer altijd al premie is afgedragen op basis van het hoge salaris, maar in werkelijkheid was de premie gebaseerd op het reële salaris. Er is dus backservice nodig. Het pensioenfonds betaalt dit, waardoor de niet-carrièremakers meebetalen aan de pensioenen van degenen die wél carrière maken. Dat is een raar soort solidariteit. Dat jongeren en ouderen in het pensioenstelsel solidair zijn met elkaar vind ik prima, maar dat heeft niets met backservice te maken.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties.

    • Wilma van Hoeflaken