Politieke tekst

Pieter Jansen (36), Nijmegen, beleidsmedewerker ontwikkelings-organisatie:

,,De wijze waarop in de media campagne wordt gevoerd bevalt mij niet. Politici geven een geloofsbelijdenis af, heel extreem. Als je niet voor bent, zou je een nieuwe oorlog veroorzaken. De discussie is vertroebeld.

,,Politici interpreteren de tekst op hun eigen wijze. Ik heb dan de neiging om dan zelf maar de tekst te gaan lezen. Ik zit op driekwart, maar je moet wel een geoefend lezer zijn om er doorheen te komen. Veel jargon en verwijzingen. Kortom, een vreselijke tekst.

,,Het is een politieke tekst. Een Grondwet zou een kader moeten zijn, maar hier staat bijvoorbeeld geschreven dat de landbouwproductie moet groeien. Dan ontlok je vanzelf een politieke discussie over de vraag of dit wenselijk is. Er had beter kunnen staan dat ieder mens recht heeft op voedsel. Ik stem tegen. Ik vind dat zowel op nationaal als Europees niveau de bevoegdheden van het parlement gelijk moeten zijn. Het is vreemd dat in Nederland een kabinet naar huis gestuurd wordt als daarvoor een meerderheid in het parlement is en dat er in Europa een tweederde meerderheid nodig is.

,,Daarnaast blijf ik van mening dat het sociale beleid van Nederland in de knel kan komen. Het gevolg van zo'n Bolkestein-richtlijn is dat overheden economische activiteiten in hun land willen houden door een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat te creëren met alleen premies en winstafdrachten als middel. Dat kan gaan knellen met het belang van werknemers.

,,Ik denk dat Nederland uiteindelijk met een krappe meerderheid voor gaat stemmen. Met name omdat de voorstemmers meer ruimte in de media krijgen. Ik vind wel dat er gekeken moet worden naar de opkomst. Die moet minimaal in de buurt van de 50 procent liggen.''

    • Martin Steenbeeke