Nike noemt namen alle leveranciers

Het Amerikaanse Nike heeft als eerste wereldwijd opererende concern alle toeleveranciers met naam en adres bekendgemaakt. Het bedrijf raakte in opspraak door berichten over misstanden bij productie voor het merk in lagelonenlanden.

23