Nike maakt namen leveranciers bekend

De fabrieken die vooral in lagelonenlanden produceren voor het sportmerk Nike leiden sinds deze maand geen anoniem bestaan meer. Het Amerikaanse bedrijf heeft als eerste wereldwijd opererend concern alle toeleveranciers met naam en adres bekendgemaakt. In totaal gaat het om ruim 700 producenten van ballen, shirts en schoenen die veelal in Azië zijn gevestigd.

Critici zijn positief over de stap van Nike, omdat fabrieken tot nog toe bij de ontdekking van misstanden soms zo lang mogelijk hun opdrachtgevers geheim trachten te houden. ,,Als ook andere bedrijven in onze industrie deze stap zouden zetten, kunnen we de bestaande problemen beter aanpakken. We kunnen dan samenwerken in het controleren van de arbeidsomstandigheden'', zegt Hannah Jones, als vice-president wereldwijd verantwoordelijk voor het verantwoord ondernemen bij Nike.

De lijst van ruim 700 fabrieken (www.nike.com) is tegelijk met het maatschappelijk jaarverslag gepubliceerd. Uit dat verslag blijkt dat er nog van alles mis is bij de toeleveranciers. Zo wordt bij meer dan de helft van de bedrijfsbezoeken (door Nike of door een onafhankelijke instelling) geconstateerd dat er te veel wordt overgewerkt. In sommige gevallen zijn vakbonden verboden of komt het salaris niet overeen met het aantal gewerkte uren. Bij ruim een kwart van de bedrijfscontroles wordt geconstateerd dat arbeiders, zonder onderbreking van één dag, meer dan zeven werkdagen actief zijn.

,,Goed die openheid in het rapport van Nike, maar tegelijk is het treurig dat er nog zoveel mis is'', stelt Ineke Zeldenrust, coördinatrice bij de kritische organisatie Schone Kleren Kampagne, in een reactie. Net als Nike hoopt zij dat concurrenten een vergelijkbare openheid willen betrachten, waardoor het gemakkelijker wordt dat verschillende fabrikanten gezamenlijk (in dezelfde fabriek) de misstanden gaan bestrijden.

Nike: pagina 25

    • Erik van der Walle