Middelloon (2)

Wat doe je als je ex-echtgenoot weigert zijn pensioen met je te delen? En: help, mijn ouders worden belaagd door de bank!

U schreef dat mensen in een eindloonregeling pensioen krijgen ter hoogte van hun laatste salaris en in een middelloonregeling ter hoogte van hun gemiddelde salaris. Maar het is toch slechts 70 procent van het salaris?

(B.K.)

U hebt gelijk. In het ideale geval bouwen mensen een pensioen op dat overeenkomt met 70 procent van hun brutoloon. In een eindloonregeling bouwen mensen 1,75 procent op, wat na 40 jaar pensioenopbouw neerkomt op 70 procent. In een middelloonregeling is het opbouwpercentage meestal 2 procent, waardoor werknemers in 35 jaar 70 procent kunnen halen. Netto is dit zo'n 90 procent, omdat 65-plussers minder belasting betalen dan jongeren. Het ging mij er vooral om het verschil duidelijk te maken tussen eind- en middelloonregelingen enerzijds en beschikbare premieregelingen anderzijds.

In het ene geval is het pensioen gebaseerd op de hoogte van het salaris, zodat mensen weten waar zij aan toe zijn. Bij de beschikbare premieregeling is dat niet zo, omdat nu niet het salaris bepalend is voor de hoogte van het pensioen, maar het rendement van de premie.

    • Wilma van Hoeflaken