Kiezer onwetend over Europese Grondwet

Ruim zestig procent van de kiezers zegt nog altijd vrijwel niets of zeer weinig te weten over de Europese Grondwet, waarover Nederland op 1 juni een referendum houdt. Het kennisniveau ligt hoger dan anderhalf jaar geleden, maar niet veel.

Dit blijkt uit de resultaten van twee enquêtes die Intomart in opdracht van NRC Handelsblad heeft uitgevoerd. De eerste had plaats in september 2003, toen de Tweede Kamer tot het referendum besloot. De tweede was vorige week. Door identieke formulering van vragen zijn de resultaten vergelijkbaar. Beide onderzoeken zijn representatief voor het electoraat.

Een ruime meerderheid van de bevolking heeft de in opdracht van de referendumcommissie huis aan huis verspreide samenvatting van de Grondwet niet gelezen of niet gekregen. Weliswaar is de folder ook in brievenbussen met een nee/nee-sticker bezorgd, maar aangezien hij niet was geadresseerd, kan hij snel in de oudpapierbak zijn beland. Van de kiezers geeft 18 procent aan de folder niet te hebben ontvangen.

Voorstanders zeggen iets vaker wat af te weten van de inhoud van de Grondwet dan tegenstanders, maar de verschillen zijn klein. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat meer informatie meer steun voor de Grondwet genereert. Het belangrijkste waarin voor- en tegenstanders van elkaar verschillen is politieke kleur. Aanhangers van de regeringspartijen zijn aanzienlijk meer geneigd voor te stemmen dan aanhangers van de oppositie.

Volgens de jongste peiling van Interview-NSS zou 63 procent tegen de Grondwet stemmen als het referendum nu wordt gehouden.

Thema Europese Grondwet: pagina 8 en 9