Kalou

Over vijf jaar kan Kalou misschien Nederlander worden, maar dan hoeft het niet meer. Dan speelt Kalou in Barcelona, Madrid, Londen of Rome. Over vijf jaar slaat Rita Verdonk de ene na de andere vlieg dood. Van schaamte en eenzaamheid.

Columnist Hugo Camps in NRC Handelsblad, 14 mei

Ik vind het typisch Nederlands. In Frankrijk was zo'n voetballer al lang genaturaliseerd.

Henk Kesler, directeur van de sectie betaald voetbal van de KNVB in NRC Handelsblad, 17 mei

Over vijf jaar is hij jong genoeg om de belangen van het nationale voetbal te behartigen.

Rita Verdonk bij Barend & van Dorp, 18 mei

Het is de paradox dat we als land ons partijtje willen meespelen in het voetbal en dus Salomon Kalou in het nationale elftal willen. Maar tegelijkertijd willen we (althans minister Verdonk) niet dat hij tot Nederlander wordt genaturaliseerd, althans niet buiten de normale procedure om. Eigen volk eerst!

Willem Breedveld in Trouw, 18 mei

Migranten die bewezen hebben te kunnen scoren, moeten niet voor de voeten worden gelopen.

Hoofdartikel in de Volkskrant, 18 mei

[Het] is niet aan te nemen dat het succes van het Nederlands elftal afhankelijk is van de bijdrage die betrokkene [Kalou] daarin zou kunnen leveren.

Minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk in een schriftelijke toelichting op haar besluit, 18 mei

[A]ls hij twee penalty's mist [tijdens WK 2006], zeggen we misschien: hadden we hem maar nooit genaturaliseerd.

Advocaat J. Kroes van Feyenoord-speler Salomon Kalou in NRC Handelsblad, 19 mei

Heeft zij (Verdonk) nu ook opeens verstand van voetbal?

GroenLinks-Kamerlid Marijke Vos, Algemeen Dagblad, 19 mei