Immigranten moeten zelf hun kansen grijpen 2

Geert Mak verdedigt zich voor de vergelijking die hij heeft gemaakt tussen `Submission Part 1' en `Der Ewige Jude'. Hij stelt dat het nooit de bedoeling is geweest om `Submission' volledig te vergelijken met `Der Ewige Jude', maar dat het hem slechts ging om de manier van vertellen, namelijk de koran citeren terwijl nare filmbeelden te zien waren. Als dat het enige was dat hem stoorde, kon hij dat toch gewoon met zoveel woorden uitleggen? Als je een vergelijking, maakt doe je dat, zo lijkt mij, om iets duidelijk te maken. De vergelijking met een nazi-propagandafilm die vrijwel niemand gezien heeft maar waar veel mensen wel van hebben gehoord, kan dus maar één doel hebben en dat is wel degelijk om `Submission' met nazi-propaganda te vergelijken.

    • Jeroen Roelfsema