Immigranten moeten zelf hun kansen grijpen 1

Geert Mak heeft gelijk (Opinie & Debat, 14 mei): de islam is niet altijd een negatieve factor geweest voor de ontwikkeling van een maatschappij. De door hem vermelde voorbeelden over het verleden overtuigen. Maar dat op zichzelf juiste inzicht resulteert vervolgens in een fout als het om de positie van de islam in ons land gaat. De problemen zouden niet door de islam maar door de plattelandse herkomst van de meeste immigranten veroorzaakt worden. Echter, immigratie van plattelanders uit bijvoorbeeld Amerika of Duitsland zou mijns inziens nauwelijks tot problemen geleid hebben in ons land; de taalachterstand zou snel ingelopen zijn, de vrouwen niet in vreemde kledij rondlopen en thuis onder de duim gehouden worden. Met andere woorden: het is de combinatie van islam en plattelandse primitiviteit die vele Turken en Marokkanen in een problematische achterstand gebracht heeft: weinig opleiding, frustrerende taalachterstand, een religie die de achterstand van de vrouw beklemtoont, althans zeker niet bestrijdt, niet erg tolerant is jegens homo's, en uithuwelijking, met de bijbehorende import van nieuwe primitiviteit, vrij normaal vindt (10.500 en 7.500 gevallen in de jaren 2003/2004).

Ik heb nu niet direct de indruk dat de moskeeën alhier in meerderheid geleid worden door besturen en imams die door de Verlichting zijn aangeraakt. De Aboutalebs zie je wel heel vaak op de tv, maar 70 à 80 procent van de islamieten behoort helaas tot het weinig ontwikkelde, uit Rifgebergte en Anatolische dorpen afkomstige type, en luistert naar dito voorgangers.

De cocktail van plattelandse onderontwikkeling en conservatief islamisme leidt vanzelf tot taalkundige en culturele achterstand of onaangepastheid en op den duur tot frustratie en verbittering. Men zoekt uiteraard de schuld niet bij zichzelf maar bij de anderen: `we worden vernederd'.

Het is typerend voor Mak en zijn politieke vrienden dat het de overheid is die remedies moet offreren voor het opheffen van de gevolgen van voornoemde cocktail. Mag men van immigranten niet verlangen dat zij zelf de kansen grijpen, met eigen inzet en initiatief? Amerikaanse, Canadese en Australische regeringen pamperen hun immigranten toch ook niet? Daar komen immigranten om zelf een bestaan op te bouwen, hier om als het even tegenzit (en dat doet het al gauw) te klagen en van het sociale-zekerheidssysteem te profiteren.

    • H.W. Pleket