Grondwet verkrijgbaar

Alle burgers kunnen als zij dat willen gratis beschikken over de hele tekst en bijlagen van de Europese grondwet. Volgens minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) zijn er voldoende grondwetboeken en cd-roms via de gemeenten te bestellen en is de tekst te downloaden van internet.

Hiermee voldoet het kabinet aan zijn verplichting om de gehele tekst van het verdrag vier weken voorafgaande aan het referendum op 1 juni voor iedereen en kosteloos beschikbaar te stellen. Dat schrijft Pechtold gisteren in antwoord op schriftelijke vragen van Tweede-Kamerlid Van Bommel (SP). Die meende dat het ministerie met de verstrekking van 10.000 exemplaren niet aan deze verplichting voldeed.

Maar volgens Pechtold was niet van tevoren in te schatten hoeveel mensen een eigen exemplaar van de volledige tekst wilden.