Godloze mijlpaal

Art.I-52 (1) De Europese Unie eerbiedigt de status die kerken en religieuze vereni- gingen en gemeenschappen volgens het nationaal recht in de lidstaten hebben, en doet daaraan geen afbreuk.

Verschillende onderhandelaars over de Europese Grondwet, onder wie de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende, hadden graag méér gewild. Maar steun van Ierland, Malta, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje en Tsjechië was niet voldoende om een expliciete verwijzing naar God en de joods-christelijke traditie in de tekst te krijgen.

Nu heet het in de preambule dat de staatshoofden zich bij de opstelling van de Europese Grondwet mede ,,door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa'' hebben laten inspireren. ,,Betreurenswaardig'', maar meer zat er gewoon niet in ,,vanwege het verzet van sommige lidstaten en de onverschilligheid van andere'', concludeert de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie in haar recente evaluatie.

Nochtans zijn de bisschoppen tevreden. Zij spreken van ,,een mijlpaal in de geschiedenis van de Europese integratie''. ,,Na vele mislukte pogingen is het eindelijk gelukt om de hervormingen vast te leggen die nodig zijn voor de interne en exerne uitdagingen van de Europese Unie.''

Ook de protestantse Conferentie van Europese Kerken is per saldo positief, al maakt zij zich zorgen over spanning tussen de economische en sociale doelen in de Grondwet. Beide koepels zeggen veel te verwachten van de ,,open, transparante en regelmatige dialoog'' met kerken en levensbeschouwelijke organisaties die de Unie in de Grondwet (art.I-52, lid 3) belooft.