Geen Grondwet nodig

Jan Davids (38), Groningen, stafmedewerker ziekenhuis:

,,Stemmen ga ik zeker, maar het wordt denk ik nee. Samenwerken in Europa is goed, maar daarvoor heb je geen Europese Grondwet nodig. Die voegt weinig toe aan de bestaande regels. Ik zie wel de voordelen van een verenigd Europa, maar niet van een Grondwet. Grensoverschrijdende problemen samen aanpakken is mooi, maar daar moet het bij blijven.

,,De informatie die er gegeven wordt over de Grondwet is summier. Dat Donner roept dat een tegenstem oorlog in Europa tot gevolg kan hebben, is weinig doordacht. Dat is gewoon bangmakerij. Die folder die we in de bus krijgen was objectief en ik las laatst in Trouw een verhelderend artikel waarin alle voor- en nadelen op een rijtje werden gezet. Er verandert niet zo veel door die Grondwet, het is veel ophef over iets wat al bestaat. Als je dat formaliseert zal dat tot meer bureaucratie leiden, al schept het natuurlijk ook weer nieuwe banen. Ik denk bovendien niet dat een Grondwet de oplossing is om het beter te krijgen in Europa. Het is niet zo dat mensen straks opeens geen armoede meer lijden.

,,De voorstanders wijzen erop dat je als burger iets op de Europese agenda kunt zetten, mits je een miljoen handtekeningen inzamelt. Ik denk dat het weinig uithaalt. Ik bracht een jaar of vijftien geleden een bezoek aan het Europese Parlement en je ziet dat een parlementslid maar twee minuten spreektijd heeft. De agenda was overvol, dus als je daar als burger een onderwerp op weet te krijgen, zal het niet veel kans hebben goed behandeld te worden.

,,Ook een Europees leger zie ik niet zitten. Daarmee creëer je alleen maar een nieuw machtsblok naast Amerika en dat komt de stabiliteit in de wereld niet ten goede. Bovendien hebben we de NAVO al. Kortom: een Grondwet is overbodig. Het houdt me niet bezig en ik heb niet het idee dat veel mensen denken dat we iets zullen missen als we geen Europese Grondwet hebben.''

    • Karin de Mik