Fietsen is in Amsterdam een belangrijke vorm van vervoer 1

Offermans (NRC Handelsblad, 12 mei) vindt het ,,idioot dat een stadsdeel beslist over de renovatie van een Rijksmuseum''. Hij vertelt er echter niet bij dat het Rijksmuseum bovenop de hoofdfietsverbinding staat tussen Amsterdam-Centrum en een groot deel van de rest van de stad; vrijwel iedere fietsroute tussen Zuid en de binnenstad gaat onder het Rijksmuseum door. Om het museum heenfietsen, zoals Offermans voorstelt, is geen reëel alternatief. Fietsen is in Amsterdam een belangrijke vorm van vervoer, het is een efficiënte manier om de epidemie van overgewicht tegen te gaan, en het vermindert de productie van broeikasgassen. Genoeg redenen om een onbelemmerde fietsverbinding belangrijker te vinden dan een wat minder fraaie ingang van het Rijksmuseum. De gepikeerdheid van de Spaanse architecten neem ik op de koop toe.

    • Martijn B. Katan